Кандидати за кметове на кметства

Oct 18th, 2015 | От | Category: ДРУГИ

с. Безводица
1. Марин Димов Дянков – Коалиция „Реформаторски блок”
2. Милен Младенов Господинов – Партия „ДПС”
3. Коста Костов Иванов – Партия „АБВ”
4. Желязко Георгиев Асенов – Партия „БСП“
5. Йордан Енев Йорданов – Партия „НФСБ”
6. Искра Мирославова Банова – Партия „ГЕРБ”
7. Съби Крумов Василев – МК „Силен Балчик”
с. Бобовец
1. Марийка Иванова Панайотова – Партия СПС „Защита”
2. Орхан Юсеинов Алиев – Партия „ДПС”
с. Гурково
1. Тодор Иванов Георгиев – Инициативен комитет
2. Петър Василев Петров – Партия „Атака”
с. Дропла
1. Денчо Маринов Попов – Партия „БСП“
2. Севгин Реджебов Расимов – Инициативен комитет
3. Мехмед Хасан Расим – Партия „ДПС”
4. Стефка Илиева Димитрова – Партия „НФСБ”
с. Дъбрава
1. Валентин Станчев Иванов – Партия „АБВ”
2. Стойка Йорданова Донева – МК „Силен Балчик”
3. Зафирка Драгомирова Гецова – Партия „ГЕРБ”
с. Змеево
1. Иван Желев Пенев – МК „Силен Балчик”
2. Николай Иванов Йорданов – Партия „ГЕРБ”
3. Илийчо Андреев Илиев -Коалиция „Реформаторски блок”
4. Петър Тодоров Бонев – Партия „Атака”
с. Кранево
1. Румен Петров Николов – Инициативен комитет
2. Даниела Василева Пеловска – Партия „ГЕРБ”
с. Кремена
1. Галин Петров Георгиев – Партия „БСП“
2. Ганка Димова Георгиева – Партия „ГЕРБ”
3. Тони Йорданов Николов – Партия „АБВ”
4. Павлинка Василева Петрова – Партия „ДПС”
5. Ерджан Кязимов Тахиров – Партия “Обединени земеделци”
с. Ляхово
1. Асан Халидов Мехмедов – Партия „ГЕРБ”
2. Реджеб Ибрямов Реджебов – Партия „ДПС”
с. Оброчище
1. Стоил Илиев Николов – Партия „БСП“
2. Иван Петков Иванов – Партия „АБВ”
3. Павлина Данаилова Стоева – МК „Силен Балчик”
4. Данаил Петров Караджов – Партия „ГЕРБ”
5. Стефан Георгиев Николов – Партия „НФСБ”
6. Стефан Димов Карамфилов – Партия „ВМРО – БНД”
с. Преспа
1. Ерол Реджебов Салиев – Партия „АБВ”
2. Минка Атанасова Николова – Коалиция „Реформаторски блок”
3. Шериф Яшяр Демир – Партия „ДПС”
4. Васил Цонев Илиев – Инициативен комитет
5. Сергей Панайотов Георгиев – МК „Силен Балчик”
6. Апостол Христов Апостолов – Партия „ГЕРБ”
с. Рогачево
1. Кирил Николов Мирчев – Партия „ГЕРБ”
2. Петранка Димитрова Колева – Партия „НФСБ”
3. Тодор Иванов Грудев – Коалиция „Реформаторски блок”
4. Илиана Димитрова Димитрова – МК „Силен Балчик”
с. Сенокос
1. Венцислав Валентинов Василев – Партия „ДПС”
2. Красимир Иванов Георгиев – Коалиция „Реформаторски блок”
3. Михаил Атанасов Милчев – Партия „БСП“
4. Рачо Атанасов Райчев – Коалиция „Земеделците”
5. Веселин Мирославов Димитров – Партия „АБВ”
6. Пеньо Атанасов Пенев – Партия „ГЕРБ”
с. Соколово
1. Енчо Маринов Липовански – Коалиция „Земеделците”
2. Минко Маринов Попов – Партия „БСП“
3. Джеват Махмуд Махмуд – Партия „ДПС”
4. Марчо Марев Митев- МК „Силен Балчик”
5. Ставри Димитров Николов – Партия “Обединени земеделци”
с. Стражица
1. Димитричка Николова Ганчева – Партия СПС „Защита”
2. Севал Аптраманова Костова – Партия „ГЕРБ”
3. Добрин Янков Добрев – Партия „НФСБ”
4. Сурай Февзи Насуф – Коалиция „Реформаторски блок”
5. Шукри Али Шукри – Партия „ДПС”
с. Тригорци
1. Елица Димитрова Карлукова – Инициативен комитет
2. Джошкун Исмаил Демир – Коалиция „Земеделците”
3. Невена Петрова Андреева – Партия „ГЕРБ”
с. Царичино
1. Георги Илиев Генов – Партия „БСП“
2. Васил Георгиев Димитров – Партия „АБВ”
3. Милена Руменова Александрова – Партия „ВМРО – БНД”
4. Анастасия Стоянова Димова – Партия „НФСБ”
с. Църква
1. Константин Добрев Добрев – Коалиция „Земеделците”
2. Гергана Стоянова Димитрова – Петкова – Партия „ГЕРБ”
3. Ясен Димитров Иванов – Партия „ВМРО – БНД”
4. Калин Костадинов Калчев – Партия „БСП“

Оставете коментар