Над 80 гости посрещна РС Балчик в Деня на отворени врати

Oct 8th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Съда и Оброчище 013

Начало на Деня на отворени врати в РС Балчик                      
Фото: Юлита ХРИСТОВА

Над 80 гости посрещна Районен съд Балчик по време на организирания там Ден на отворените врати, посветен на 135-ата годишнината от създаването на институцията. „Първите съдии в страната и в Балчик след Освобождението са гледали на правосъдието, като на държавна функция от първостепенна важност, чийто основен правораздавателен принцип е то да бъде бързо, евтино и лесно достъпно, да предвижда бързо удовлетворение на накърненото право и интерес на гражданите. Този приоритет е запазен в Районен съд Балчик и днес”, отбеляза в слово към гостите председателят на съда Ивелина Велчева.
Сред гостите на събитието беше Магдалена Лазарова от Висшия съдебен съвет, която изрази признателност към всички поколения юристи, които години са изграждали облика на Балчишкия районен съд и към настоящите магистрати, които продължават традициите с професионализъм и морал.
Съдия Галин Георгиев – дългогодишен председател на институцията, сподели спомени за развитието на съда в продължителния период под негово ръководство. Във фоайето на Съдебна палата Балчик бе открита изложба, посветена на Кръстю Мирски – родоначалник на съдебната власт в града след Освобождението. Представен бе и новосъздаден албум за историята на съда, екземпляр от който Районен съд Балчик ще подари на Висшия съдебен съвет.
Присъстващите участваха в откриването на адаптираната съдебна зала за изслушване на деца, създадена с цел избягване на травмирането на психиката на ненавършилите пълнолетие деца.

Съда и Оброчище 033

Юристи, с дял в 135-годишната история на балчишкият съд
Фото: Юлита ХРИСТОВА

Програмата продължи със среща на тема „Медиацията като услуга, популяризирана от Районен съд Балчик“. Пред присъстващите беше демонстрирана новата програма за случайно разпределение на делата и новата интернет страница на съда.
С проведения Ден на отворените врати съдиите и съдебните служители на Районен съд Балчик се надяват да са създали предпоставка за по–задълбочено опознаване на съдебната система и в частност на техния съд.
Официални гости на събитието бяха Магдалена Лазарова – член на Висшия съдебен съвет и председател на Комисия „Публична комуникация”, Камен Иванов – член на Висшия съдебен съвет и съдия Адриана Панайотова – заместник-председател на Окръжен съд Добрич, Милена Гунчева – председател на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и други. Поздравления за празника бяха получени от Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България, Ванухи Аракелян – председател на Апелативен съд Варна и Георги Милков – председател на УС на Сдружение „Център на НПО в Разград”. Представителят на Окръжен съд Добрич съдия Адриана Панайотова наблегна в поздравителната си реч на бързото, качествено и независимо правосъдие, с което Районен съд Балчик може да се гордее.
Darik NEWS

Оставете коментар