Съдебна зала за изслушване на деца е открита в съда в Балчик

Oct 8th, 2015 | От | Category: ДРУГИ

Съдебна зала, адаптирана за изслушване на деца по наказателни и граждански дела функционира в Районен съд Балчик.
Тя бе открита по повод 135-ата годишнина на съда. В залата е създаден кът за деца с удобни за тях мебели, играчки, моливи и блокчета за рисуване. В дружелюбна среда те ще дават показания по бракоразводни дела, по казуси за домашно насилие и други.
Оформянето на интериора в нея, е постигнато, освен с бюджетни средства, така и чрез дарените от деца на служители и приятели кукли, фигурки от пластилин, рисунки.
Така Районен съд Балчик създава условия да се избегне травмирането на детската психика в процеса на правораздаване, както и за защита на правата и законните интереси на малолетните и непълнолетните. Същевременно се повишават гаранциите, че получената от тях информация по конкретния съдебен казус ще бъде точна и пълна, съответно ще се приложи ефективно правосъдие.
Станислава КРЪСТЕВА

Оставете коментар