В СЪБОТА СЕ ОТКРИВА ГРУПОВИЯТ ЛОВ НА ГЛИГАН

Oct 8th, 2015 | От | Category: ДРУГИ

Груповият лов на дива свиня и ловът на местен дребен дивеч се открива на 3 октомври 2015 г.
С писмо на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите от 4 септември се оповестява началото на поредния ловен сезон и се дават подробни указания за подготовката и провеждането на ловните излети на местен дребен дивеч и групово ловуване на дива свиня. Нека всички ние – обикновения ловец, ръководителите на лова, председателите на дружини, щатните служители и обществения актив на сдруженията и съюза да станем съпричастни към нормалното протичане на ловния сезон и да поемем своята отговорност за недопускане на нарушения и злополуки.
НДТ

Оставете коментар