НА КАКЪВ ДИВЕЧ СЕ ЛОВУВА ПРЕЗ ОКТОМВРИ

Oct 8th, 2015 | От | Category: ДРУГИ

Благороден елен и елен-лопатар
– мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари
– женски – от 1 октомври до 31 декември
Сърна
– мъжки – селекционно и трофейно – от 1 май до 30 октомври
– женски и приплоди – от 1 септември до 30 октомври
Дива свиня:
Подборен лов целогодишно
– мъжки, приплоди, едно- и двегодишни прасета
– женски прасета
Групов лов на дива свиня – от 1 октомври до втората неделя на месец януари
Групов лов в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча – мъжки и приплоди – от 1 октомври до последния ден на февруари
Муфлон
– мъжки, трофейно зрели – целогодишно
– мъжки и женски – от 1 септември до 31 януари
Зубър
– мъжки – целогодишно
– женски и приплоди – от 1 септември до 31 декември
Тибетски як
– мъжки – целогодишно
– женски и приплоди – от 1 септември до 30 октомври
Алпийски козирог
– мъжки – от 1 септември до 31 май
– женски – от 1 септември до 31 декември
Вълк и чакал – целогодишно
Див заек – от 1 октомври до 31 декември
Лисица – целогодишно
Енотовидно куче – целогодишно
Бялка и черен пор – целогодишно
Язовец – от 1 август до последния ден на февруари
Дива пуйка – от 1 октомври до последния ден на февруари
Фазани и токачки – от 1 октомври до 31 януари
– Фермерно произведени – от 1 октомври до 28 февруари
Яребици и кеклици – от 1 октомври до 30 ноември
– Фермерно произведени – от 1 октомври до 31 януари
Пъдпъдък и гургулица – от втората събота на август до 30 ноември
Гугутка – от втората събота на август до 31 декември
Гривяк – от втората събота на август до втората неделя на февруари
Голяма белочела гъска – от 1 октомври до 31 януари
Диви патици обект на лов – от 1 октомври до 31 януари
Полудива патица – от 1 октомври до 31 януари
Зеленоглава патица – от 1 октомври до 31 януари
Лятно бърне – от 1 октомври до 31 януари
Зимно бърне – от 1 октомври до 31 януари
Фиш – от 1 октомври до 31 януари
Лопатарка – от 1 октомври до 31 януари
Черна качулата потапница – от 1 октомври до 31 януари
Шилоопашата патица – от 1 октомври до 31 януари
Черна лиска – от 1 октомври до 31 януари
Горски бекас и обикновена бекасина – от втората събота на август до последния ден на февруари
Скорец, сврака, сива врана, посевна врана и чавка – целогодишно

Оставете коментар