Равни под слънцето

Oct 3rd, 2015 | От | Category: ВАЖНА

соник_старт лого

По календара за отразяване на кампанията за толерантност „РАВНИ ПОД СЛЪНЦЕТО“ екипът на ЦОП Балчик проведе беседа на тема „Различието между хората е богатство“ на 25 септимври 2015 година с ученици от 4 до 8 клас от училище „Антим І ви Балчик . Беседата бе изнесена от г-н Георги Генов, общественик и кметски наместник във в.з. Царичино. Чрез тази изява децата бяха провокирани да се замислят и осъзнаят, че различните хора са между тях и тяхното отношение не винаги е толерантно. Засегнати бяха въпроси свързани с поведението на деца и възрастни към хора с увреждания, от различен етнос и различен психологически статус. Целта на срещата бе да се осигури подкрепа насочена към освобождаване от предразсъдъците и формиране чувство за съпричастност и помощ към хората в неравностойно положение.
Във връзка с лятната ваканционна програма под надслов „Как да се държим на обществено място?“ децата от същото училище бяха запознати с различни правила за поведение на обществени места и контактуване с хора от различна възраст, етнос и служебно положение. Лекторът г-жа Иванка Бързакова, изявен учител и общественик, чрез интересен игрови подход засвидетелства своите професонални умения и предизвика интерес у присъстващите. Целта на срещата бе да се създадат умения за поведение на обществени места /на улицата, в ресторант, в офис, в училище/ като се спазва етикет и норми на уважение към себе си и към околните

Оставете коментар