135 ГОДИНИ ОТБЕЛЯЗВА НА 30 СЕПТЕМВРИ РАЙОНЕН СЪД БАЛЧИК

Sep 18th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Районен съд Балчик отбелязва през септември 135-ата годишнина от създаването си с Указ №465 от 15.08.1880 г. на княз Александър I Батенберг. На нея ще бъде посветен насроченият за 30.09.2015 г. „Ден на отворени врати” в съда. С множество инициативи Районен съд Балчик ще представи своя опит и традиции, както и новостите, с които отговаря на съвременните тенденции в правораздаването.
По този повод се подготвя документална изложба за институцията и един от родоначалниците й – Кръстю Мирски.
Той е сред председателите на учредения след Освобождението на града от турско владичество Окръжен съд Балчик, който е закрит по силата на приетия през 1880 г. Първи закон за съдебната власт в Княжество България, и чийто приемник е новосъздаденото мирово съдилище. Човек с енциклопедични знания, Кръстю Мирски дава становища и предложения по правото, високо ценени от неговите съвременници и актуални и днес.
В „Деня на отворени врати” в Районен съд Балчик ще бъде открита съдебна зала, адаптирана за изслушване на деца по граждански и наказателни дела.
Тя предоставя условия всички страни в процеса да бъдат третирани като равни и да се намали стресът на малолетни и непълнолетни при участие в съдебна процедура.
Организирана е лекция за структурата и функционирането на съдебната власт, на която ще бъдат поканени ученици от местната гимназия.
Пред тях ще бъде демонстрирана програмата за разпределение на дела на съдия докладчик. Съдът ще представи и обновената си интернет страница, към която предстои да бъде пусната версия на английски език.
Тя е разработена също по повод годишнината на институцията.
В „Деня на отворени врати” ще се проведе и среща на тема „Медиацията като услуга на Районен съд Балчик” с участие на медиатори, адвокати, юристи.
В навечерието на празника съдът провежда множество инициативи, свързани с медиацията, като способ за решаване на спорове.
На срещи в селата Сенокос, Соколово, Гурково и Царичино на 14 и 16 септември ще се обсъди приложимостта й по въпросите на родителската отговорност, издръжката на децата, за делба на имоти; договорни отношения и други.
В периода 23-25 септември Районен съд Балчик ще проведе „Дни на медиацията” в Съдебната палата.
На тях специално обучен служител ще отговаря на въпроси по приложението й.
РС БАЛЧИК

Оставете коментар