Кампания на Районен съд Балчик запознава местната общественост с приложението на медиацията

Sep 24th, 2015 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Кампания за популяризиране на медиацията като способ за решаване на спорове проведе тази седмица Районен съд Балчик.
Тя бе посветена на 135-ата годишнина от учредяването на Районен съд Балчик с Указ №465/15.08.1880 г. на Александър I Батенберг. На 14.09.2015 г. Административният ръководител на съда Ивелина Велчева и трима съдебни служители Теодора Мутафова, Миглена Йорданова и Мая Енева се срещнаха с заинтересовани граждани в селата Сенокос и Соколово, община Балчик.
Обсъдено бе приложението на медиацията при спорове за издръжка, родителска отговорност, договорни отношения и тяхното неизпълнение, конфликтни съседски и роднински взаимоотношения. Проявилите желание да научат за медиацията, бяха информирани за програма „Спогодби”, която действа в Районен съд Балчик от 2012 г. – как се е родила идеята за нея и очакваното й приложение. Обученият за медиатор съдебен служител Миглена Йорданова запозна присъстващите с новия институт и философията му. Представи казуси по прилагането му и отговори на въпросите, зададени от участниците в срещата.
Присъстващите споделиха съжаление, че институтът навлиза в социалния живот в период след приключване на делата във връзка с възстановяване на земеделските земи и тяхното поделяне. Според обществеността в село Сенокос, ако по тези казуси бе приложена медиацията, би се предотвратило разделянето на цели родове и семейства. В резултат на проведените срещи на следващия ден бе потърсена помощта на медиатора за разрешаване на правен проблем от местен гражданин. На срещите бяха поставени въпроси и за взаимодействието на съда с кметствата при връчване на призовки и съобщения, издадени от Районен съд Балчик. Взето бе решение за организиране на следваща среща по тази тема, тъй като качественото, срочно и ефективно правосъдие е сред приоритетите в работата на Районен съд Балчик.
Поради липса на съдействие от кметовете и администрация на селата Гурково и Царичино, насрочените там срещи не се състояха. Ръководството на Районен съд Балчик търси нови подходи за контакт с населението на тези села във връзка с оповестяване на института на медиацията. Кампанията на Районен съд Балчик продължава с Дни на медиацията, които ще се проведат на 23,24 и 25 септември в Съдебната палата. Служител на съда, обучен като медиатор, ще приема потребителите на съдебни услуги от 9 до 15 ч. в кабинет №206. Той ще разясни възможностите на този способ за доброволно, бързо, и евтино разрешаване на възникнали спорове. Медиаторът ще отговаря на питания относно възможностите за приложение на института към съдебни казуси и за начина на осъществяване на медиационната процедура. Резултатите от кампанията за популяризиране на медиацията ще бъдат обобщени в „Дена на отворени врати” на Районен съд Балчик на среща на тема „Медиацията като услуга, полуряризирана от Районен съд Балчик” . На форума ще участват медиатори, съдии, адвокати, юристи.

Оставете коментар