Желая нови патриотични прояви!

Sep 12th, 2015 | От | Category: ИЗКУСТВО

Уважаема госпожо Костова, много благодаря за възможността да участвам във форум „Българско наследство” с доклада си „Проучвания на български родове в Република Молдова”.
Мисля, че двете конференции минаха на високо научно-организационно равнище, и най-главното с полза.
Кратко ще представя участието си в сайта на дружеството www.ndb.md
С признателност проф. д-р Николай ЧЕРВЕНКОВ

DSCN9593

Проф. д-р Николай Червенков, доц. д-р Елена Рацеева и Росица Шалтева по време на научната конференция “За етнологията на българите”, проведена на 29 август 2015 г. от 14 часа в конферентната зала на Община Балчик                                                                                
Фото: Теньо ЖЕЛЯЗКОВ

Оставете коментар