Управителният Съвет на Общинско читалищно сдружение Балчик

Aug 8th, 2015 | От | Category: ВАЖНА

logo-1

Свиква Общо събрание на делегатите, членове на Сдружението, на 17август 2015 год. от 11.00 часа в сградата на НЧ “Паисий Хилендарски -1870”-Балчик при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Сдружението.
2. Освобождаване на УС
3. Избор на нов УС
4. Други

Оставете коментар