Ще рекултивират старото сметище край Балчик

Aug 8th, 2015 | От | Category: ВАЖНА

Претоварната станция за отпадъци край морския град вече е готова

11794172_1005786879472553_8716600866750651221_o

Николай Ангелов, кмет на Община Балчик, обл. управител Маргарита Новоселска, зам.-министърът на МОСВ Красимир Живков и Детелина Николова, кмет на Община Добрич прерязаха лентата на новата претоварна в Балчик.
Фото: Сава ТИХОЛОВ

Претоварната станция за отпадъци край Балчик бе официално открита на 29 юли 2015 г. На прерязването на лентата присъстваха зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков, кметовете на Балчик и Добрич Николай Ангелов и Детелина Николова, областният управител д-р Маргарита Новоселска. Претоварната станция е част от проекта “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”.
Съоръжението ще обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла. Теренът на площадката е в местността Момчил, на около 6 км от града, южно от пътя Дуранкулак-Варна. Заобиколен е от земеделски земи и кариери. На претоварната станция са изградени административно-битова сграда, производствено хале, площадка за зелено компостиране, гаражи с автомивка и ремонтно-механична работилница.
Годишно в претоварната станция ще постъпват 12 351 тона (около 41 170 куб.м.) отпадъци, от които на линията за сепариране ще се третират 10 664 тона (около 35 547 куб.м.). Селищата от общините Балчик, Каварна и Шабла попадат в категориите райони „Тип „Б” и „Тип В”, които се оценяват с висок потенциал за въвеждане на разделно събиране на биоразградими отпадъци. Поради тази причина в претоварната станция е изградена площадка за зелено компостиране.
Очаква се общините и курортните комплекси да въведат разделно събиране на биоразградими отпадъци от паркови зони, междублокови пространства, дървета и храсти, разположени по уличната мрежа. В проекта се предвижда разделно събраните зелени отпадъци да бъдат компостирани, с което се цели стабилизиране на биогенната фракция.
От постъпилите в станцията отпадъци се очаква 1 647 тона да бъдат зелени. Те ще бъдат подложени на компостиране по открит способ. Предвижда се годишно да се произвежда 802 тона компост. Договорът за строителството на съоръжението е сключен на 17 септември 2013 г. между Община Балчик и ДЗЗД “Балчик- БСГ“ и е в размер на 4 094 548 лв. Строителният надзор е осъществен от “Нормис“ ЕООД. Стойността му е за 209 934 лв. Проектът “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич” включва изграждане на регионално депо за отпадъци в село Стожер, довеждаща до него инфраструктура и две претоварни станции в Балчик и Тервел. Бенефициент по проекта е Община Добрич в партньорство с общините Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и шуменската община Никола Козлево.
Общата му стойност е 38 877 375 лв. Сумата на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 36 933 506 лв., от които 85% в размер на 31 393 480 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 5 540 026 лв. национално съфинансиране. Собственото участие на деветте общини партньори по проекта, които ще ползват регионалното депо е 1 943 868 лв. През следващата седмица Община Балчик ще обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за рекултивация на старото депо, обяви при откриването на претоварната станция кметът Николай Ангелов. До 2020 г. 80 % от строителните и 50 % от битовите отпадъци в страната трябва да бъдат рециклирани, заяви зам.-министър Красимир Живков. Той посочи още, че към момента в страната са изградени 38 регионални системи за управление на отпадъците, а други по други девет се работи в момента. Регионалното депо край село Стожер започна работа през март тази година. Ежедневно там се приемат между 80 и 130 тона отпадъци.
В момента в Стожер се приемат отпадъците на четири общини – Добрич, Добричка, Крушари и Генерал Тошево. В най-скоро време там ще се извозва и сметта на останалите общини на Добричка област и шуменската Никола Козлево. След като камионите докарат сметта в регионалното депо, тя се сортира. Биологичните отпадъци се компостират, а тези, които могат да бъдат преработени, се отделят. Подходящите за преработка отпадъци се извозват от фирма “Полисхарт”, която е специализирана в изкупуването и рециклирането на вторични суровини.
В депото има помещение за съхранение на опасни отпадъци. Обособена е и площадка за раздробяване на строителни отпадъци. При извършване на дребни ремонтни дейности в жилищата си, добруджанци имат право да оставят до 10 чувала строителни отпадъци край контейнерите. В новооткритото Регионално депо работят 35 човека. 20 от тях са от село Стожер. В Закона за опазване на околната среда са поставени изисквания към общините, според които до 2016 година 20% от отпадъците трябва да бъдат предварително третирани, а до 2020 година 50% от общото количество да бъде сепарирано и компостирано. Намалявайки отпадъците, които стигат до клетката за депониране има възможност да се намалят и отчисленията, които всяка община плаща за депониране. Сега отчисленията са по 28 лева на тон, но до 2020-а ще достигнат до 95 лева/тон.
Мирослав БАЛЧЕВ
в.”Добруджанска трибуна”

Оставете коментар