ОБЯВА – кампания по набиране на доброволци

Aug 8th, 2015 | От | Category: обяви

СОНИК СТАРТ е динамично развиваща се стопанска организация, фокусирана в сферата на социалното предприемачество и организационното консултиране, предоставянето на услуги и подкрепа, както на територията на страната, така и в международни партньорства. От създаването си през 2008 г. компанията подкрепя организационния капацитет в развитието на социални услуги на територията на общините Ихтиман, Първочай, Дупница, Брезово, Елхово, Карлово, Драгоман, Левски, Каварна, Балчик и др.
Мисията, от която се ръководи организацията е подобряване качеството на живот и социалните умения на децата и възрастните в риск и техниге семейства, чрез прилагане на нови устойчиви и комплексни подходи на работа с уязвимите групи, превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.
Център за обществена подкрепа- гр. Балчик при СОНИК СТАРТ ООД обявява кампания по набиране на доброволци на територията н община Балчик под надслов „Подай ръка, доброволец стани, добро направи, съдба промени и следа остави“.
За повече информация: гр. Балчик, ул. Петър Берон 1 А
телефони: 088888 59 09 ; 0579/9 78 56

Оставете коментар