Проект на училище за чужди езици Биг Бен за поредна година беше одобрен по програма Еразъм+

Aug 8th, 2015 | От | Category: ДРУГИ

статия за Англия 07-2015

Проектът по европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт Еразъм+ осъществи мобилност на 7 квалифицирани преподаватели в ЦПО към ОЦ “Милениум” в продължение на 10 учебни работни дни, от 14.06.2015 г. до 24.06.2015 г. в гр. Плимът, Обединеното кралство.
Целта на проекта бе придобиване на професионална квалификация с обучение и обмяна на опит на тема „Съвременни информационни и комуникационни технологии в сферата на професионалното образование и преподаването на английски език за специфични цели“.
Партньор по проекта беше Tелус Груп, доставчик на професионално образование и обучение във Франция, Гърция, Италия, Полша, Испания и Обединеното кралство и активен партньор в различни програми на Европейската комисия включително Еразъм+ и Европейския социален фонд.
Преподавателите ни имаха възможност да участват и наблюдават професионални обучения, дискусии на професионални педагогически теми, модерна методика на обучението, съвременни форми на организиране и администриране на обучение по разнообразни професии и др.
Всички тези нови знания, умения и нагласи учителите от училище Биг Бен ще предадат на своите обучаеми, ще възпитат у тях европейско мислене и отношение и ще ги подготвят за бъдещата им кариера и възможности за професионална дейност в многонационална среда с европейски стандарти.

Автор: Михаела САНДЖАКЯН

Оставете коментар