На 27 юли 2015 г. Университетска ботаническа градина – Балчик тържествено отбелязва 60-годишнината си

Aug 8th, 2015 | От | Category: ИЗКУСТВО

На 27 юли 2015 г. Университетска ботаническа градина Балчик отбеляза тържествено 60 години, откакто се осъществява идеята на акад.Даки Йорданов да се създаде УБГ в Балчишкия Дворец.
Още преди обяд бе даден израз и старт на научно-изследователската работа на УБГ. Държавна изпитна комисия с председател проф. д-р Яна Топалова /основател на магистърската програма/, доц.д-р Елиза Узунова /ръководител на магистърската програма/ и доц. д-р Анели Неделчева /БЕЦ/ изслушаха индивидуалното представяне на студентите бъдещи магистри Катя Попова, Катрин Томова, Соня Кръстева, Христо Вълчев и Людмила Лозанова. Те бяха представени на аудиторията от научните си ръководители проф. д-р Йордан Узунов, проф. д-р Яна Топалова и гл.ас.д-р Ирина Шнайдер, която гордо каза още, че е доволна от представянето на нейна дипломантка и че с удоволствие е била рецензент на друга. Студентите, които с отлични презентации и блестящи отговори на въпроси от комисията и присъстващите, защитиха дипломните си работи на магистри от Магистърска програма „Екомениджмънт” към Балкански екологичен център /БЕЦ/ на УБГ – Балчик и Биологически факултет на СУ „Св.Климент Охридски”. В тържеството активно участие взеха студентите от Биологически факултет на СУ – студенти от специалност Биология втори и трети курс и студенти от специалност Молекулярна биология първи курс, заедно с техните преподаватели доц. д-р Анели Неделчева и гл.ас. д-р Атанас Грозданов. Студентите биолози, членове на студентския клуб за образование и развитие „С.К.О.Р.Е.Ц.,” под ръководството на гл.ас. д-р Атанас Грозданов те бяха подготвили и експонирали постоянни постерни табла с научно-популярна цел, на които представяха разнообразието от растителни и животински видове, срещащи се на територията на защитената местност Ботаническа градина в Балчик, проучени от тях. Много от присъстващите забелязаха и оригиналните студентски сувенири, изработени от природни материали, и изобразяващи обекти от нашата флора и фауна.
На няколко обозначени места в градината /оригинално украсени шатри/, студентите бяха подготвили и тематични беседи и кратки маршрути за лечебните растения, кактусите и сукулентите, симбиозата в природата.
Голяма част от посетителите се спираха и изслушваха интересните факти за обекти от градината, задаваха много въпроси, бяха прожектирани кратки филмчета, някои от тях адаптирани и за най-малките посетители.
Разговорите и беседите се водеха на няколко езика, така че всички пoсетители можеха пряко да участват в беседите. Студентите участваха и в ботаническата работилница за деца: пресаждане на кактуси, изследване на местната флора, измерване височина на дървета и пр. Празничност на събитието създадоха народните песни на хор „Росна китка” с ръководител народната певица Стойка Георгиева, Детската танцова школа и Школата за народни инструменти към НЧ „Васил Левски” Балчик, Групови и индивидуални изпълнения на автентичен фолклор от народния хор на НЧ „Свобода” с.Гурково. Оркестърът на Военноморските сили, с диригент кап.III ранг М.Трифонов, изпълни и гостите се насладиха на творчеството на Йохан Щраус, Виторио Монти, Ранди Нюман, на българските класици Дико Илиев, Любомир Пипков и Николай Братанов.
Последва едночасово четене на поздравителни адреси след живото академично слово на чл.кор. проф. д.и.н. Иван Илчев /ректор на СУ „Св.Климент Охридски”, на проф.д-р Мариела Оджакова /декан на Биологическия факултет/, проф. Д.Темнискова /председател на Биологическото дружество/ и поднесената, без да се чете, реч на контраадмирал Митко Петев /командир на ВМС/. Лично аз се развълнувах най-много от споделените мисли на поканения най-стар специалист ботаник Серафим Серафимов, 96-годишен, който с младежки плам разказа за основаването на градината, за самия основател акад.Даки Йорданов, за много старото, но актуално желание да се садят бадемови и смокинови гори, за първите си научни опити. Тук искам да вметна, че Серафимовата ботаническа градина се намира в село Велика, близо до река Велека, на десетина километра от град Царево. Посетете я и ще видите за какво става дума – ще намерите отговор за дълголетието на Серафимовия род, за градинарските трудове на Радка Серафимова, за усилията на дъщеря им, на която са предали труда и всичките си познания да се развива тяхната ботаническа градина и да смайва внуците им, които също им помагат.
Аз преживях невероятното усещане за сливане с природата в Серафимовата градина и се почувствах с пречистен дух. И все пак, добре би било да има разбирателство между УБГ и ДКИ КЦ „Двореца”, което да се изрази в една обща каса за приходи от билети на входа; Община Балчик да бъде един от тримата стопани на този имот, даден на балчиклии.
Маруся КОСТОВА

pix2_1

Откриване на тържеството, по случай 60-годишнината на УБГ – Балчик и поднасяне на цветя пред паметната плоча на акад.Даки Йорданов от чл.кор. проф.д-р Иван Илчев /ректор на СУ “Кл.Охридски”/; проф.д-р Мариела Оджакова /декан на Биологически факултет/; проф.д-р Яна Топалова; проф. д-р Попова; д-р Константин Косев /директор на ботаническите градини София, Варна и Балчик/; проф.д-р Венета Капчина /зам.-декан/; доц.д-р Стоян Шишков /зам.-декан/; доц.д-р Пламен Митов /зам.-декан/       Фото: Маруся КОСТОВА

pix2_2

Водосвет за здраве отслужиха свещеноиконом Стратия Александров /храм “Св.Георги” Балчик/ и свещеник Тодор /храм “Св.Петка” в кв.”Левски Балчик/.
Фото: Маруся КОСТОВА

pix2_5

чл.кор.д-р Иван Илчев /ректор на СУ “Св.Климент Охридски”/ бе съвършен оратор на тържеството, по случай 60 години УБГ – Балчик.
фото: Маруся КОСТОВА

pix2_3

Контраадмирал Митко Петев /командир на ВМС/ – официален гост на тържеството, по случай 60 г. УБГ Балчик. Фото: Маруся КОСТОВА

pix2_7

Д-р К.Косев и проф.д-р Д.Темнискова пред микрофона с тържествени слова.

pix2_8

Студентите биолози, членове на студентския клуб за образование и развитие „С.К.О.Р.Е.Ц.,” под ръководството на гл.ас. д-р Атанас Грозданов те бяха подготвили и експонирали постоянни постерни табла с научно-популярна цел, на които представяха разнообразието от растителни и животински видове, срещащи се на територията на защитената местност Ботаническа градина в Балчик, проучени от тях.
Студентите участваха и в ботаническата работилница за деца: пресаждане на кактуси, изследване на местната флора, измерване височина на дървета и пр.

pix2_6

Великият за всички нас ботаник, които го познаваме, Серафим Серафимов, ВИП-гост на всички досегашни тържества на УБГ – Балчик.
Фото: Маруся КОСТОВА

pix1_2

Работниците и служителите на Университетска ботаническа градина – Балчик празнуват 60 – годишнината на градината, за която полагат ежедневно много труд, усилия и ентусиазъм, под ръководството на Валя Машкарова.
За тържеството на УБГ четете на страница 2. Фото: Маруся КОСТОВА

Оставете коментар