С проект за над 3 милиона лева ще се подменя уличното осветление

Aug 6th, 2015 | От | Category: ДРУГИ

Община Балчик е одобрена за реализиране на проект за подмяна на уличното осветление във всички населени места.
Стойността на проекта надхвърля три милиона лева и ще се финансира от Националния доверителен екофонд. Изготвеният анализ показва, че през последните 10 години не са предприемани действия за подобряване на уличното осветление в селата, а извършваните обновявания са само на територията на град Балчик. Пречка за подобряване на инфраструктурата на уличното осветление е била високата стойност на инвестицията, особено в село Кранево и по панорамния път между Балчик и Албена. Планираната подмяна на старите осветителни тела с нови ще доведе до икономия на електрическа енергия, по-голяма надеждност на системата, намаляване на загубите и степента на аварийност, както и разходите за поддръжка. С предстоящата инвестиция се предвижда въвеждане на система за енергиен и експлоатационен мониторинг. Анализът показва, че с прилагането на проекта се очаква нетна икономия на
година в размер на 321 984 лева.
Предстои изготвянето на доклад, който ще съдържа набелязани конкретни мерки за реализиране на инвестицията.
/Б.Т./

Оставете коментар