ОТКРИТО ПИСМО

Jul 22nd, 2015 | От | Category: ДРУГИ

ДО ТАТЯНА ДОСЕВА
ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
С КОПИЕ
ДО ПРОФ. ДПН ТОДОР ТАНЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОТНОСНО: Участие в Програма за творчески ваканции „Хайде да творим заедно!“

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,
В периода 14-18 април 2015 г. Вокалните формации при НЧ „Паисий Хилендарски-1870“ гр. Балчик участваха в Международния детски фестивал „Млади таланти“ организиран от Националния дворец на децата – гр. София.
Четирите грамоти за отлично представяне, които спечелиха децата от Балчик, бяха придружени с връчени лично от Вас покани-ваучери за участие в Програмата за творчески ваканции „Хайде да творим заедно!“. Нещо повече, в рамките на тази церемония по награждаване, Вие обявихте, че до края на май ръководителите на групи, ще получат информация в какъв период и къде ще се провеждат ваканциите.
Предвид гореизложеното, Ви уведомявам, че до края на май, информация за програмата не е постъпила. Не бе получена такава и до края на учебната година, което бе причина да звъним настоятелно в периода 20-ти май – 3-ти юли в НДД. За съжаление, отговорът на всички служители беше „Информация все още няма“ и не ни бе предоставена възможност да се свържем лично с Вас.
При пореден опит за контакт на 10 юли, от служител на НДД, е получена информация, че датите за Творческите ваканции са ясни, местата за провеждане също, но групите са запълнени и няма места! Препоръчано е следното: „Места няма, но Вие все пак изпратете един имейл, ако някой се откаже“.
Днес 13 юли, ръководители и родители на деца от вокалните формации си задаваме няколко базисни въпроса, които предоставям на вниманието Ви:
– Кой и по какъв критерий е подбрал групите деца, за които места за „Творчески ваканции“ – има?
– Кога се е случил този подбор, при условие, че според същия служител информация за провеждането на „Творческите ваканции“ има едва от 9 юли 2015 г.?
– Каква е причината 19-те деца от Вокалните формации при НЧ „Паисий Хилендарски-1870“, гр. Балчик да не бъдат включени в програмата?
– Служител от НДД или лично Вие, Г-жо Директор, която сте били свидетел на усмивките на децата и сте получили техните аплодисменти, ще им обясните, че наградата е била присъдена, но няма да бъде получена?
Задаваме си и още въпроси, но се надяваме, че е допусната грешка и в най-кратки срокове ще бъдем уведомени за реализацията на програмата и участието на децата от Балчик в нея.

13.07.2015 г.

С уважение,
Балчик Пламен Банчев:
(Секретар на НЧ „Паисий Хилендарски-1870“)
д-р Валентина Георгиева:
(Художествен ръководител)
Марияна Тихолова:
(Пианист)
д-р Цветелина Дончева:
(Лекар и родител)
Снежана Тодорова:
(Родител)
Светлана Кръстева:
(Родител)
Ивелина Мирчева:
(Родител)
Олга Владимировна:
(Родител)
Наталия Петрова-Дучева:
(Родител)

Оставете коментар