Евстати Маринов – с изложбата “Отражения” в Галерия “Арт Маркони”

Jul 10th, 2015 | От | Category: ИЗКУСТВО

 

pix6_1

Малко са авторите, които прекрачват прага на фигуралната живопис, докато за Евстати Маринов тя е доминираща. Специфичното в неговите творби е изразността, еднакво силна както в лицата, така и в положението на тялото и позиционирането му в пространството.
Персонажите му асоциират понякога с отражения в криво огледало. Умишлена, дълбоко и естетски търсена деформация, леко ироничен оттенък и премерено чувство за хумор, правят неговите образи истинско отражение на действителността. Позитивността, от средство за духовно извисяване се превърна в мода, не рядко облечена в прикритост и лицемерие, в привидна загриженост и добронамереност, зад които стои фалш. Обществото ни все повече се превръща в бал с маски, зад които се прикриват истинските недъзи. Творецът, е онзи неразумен хлапак, който дръзва да извика „Царят е гол“.

pix6_2
„Отражение“ е ретроспективна изложба, с която Евстати Маринов отбелязва 65-та си годишнина. „Трудно е да се обясни творческия процес на един автор. Моите интереси са свързани най-вече с човешката фигура. Портретът е една много деликатна тема. Той не е снимка, а отношение, състояние, поведение: среща на улицата, на спирката, в заведението, места, където наблюдаваш и анализираш. В ателието се освобождаваш от това присъствие чрез бърза рисунка или направо на платното, дообогатено от твоето настроение и композиционна задача. Колкото до композициите, обичам да интерпретирам върху теми (вечни теми), на което се подчинява самото изграждане на творбата, колорит, рисунка.
Стремя се към освобождаване на рисунъка и цвета.“- споделя художникът Евстати Маринов малко преди откриването на изложбата. „За Евстати е важна общата атмосфера, асоциацията, подтекстът. Живописният образ се ражда от взаимодействието между колоритната маса, тънко хармонизирана в пределите на студените, неутралните или седефените тонове и експресивния линеарен рисунък, който авторът предпочита да остави незасегнат от живописната мазка. …
Както подобава на истински, автентичен живописец, Евстати Маринов придава първостепенно значение на цвета, на колорита. В неговите картини, цветът не е тясно локализиран, той не е свързан с дадения предмет, няма описателна функция. Неговото предназначение по-скоро е да изгради атмосферата, да внушава емоционалното състояние. Този проникновен лиризъм по малко неочакван начин се съчетава с усета за характерния типаж, с чувството за образната гротеска или фигуративната хипербола”- пише проф. Чавдар Попов-изкуствовед, познаващ творчеството на художника.
Евстати Маринов е роден на 06 март 1950 г., с.Кошава, общ.Видин. Завършва ВТУ „ Св.Св. Кирил и Методий”- В.Търново, специалност живопис – 1980 г. Член е на : СБХ ,Международната асоциация за пластични изкуства АИАП /ЮНЕСКО/, “Artisti Uniti per Rosso Malpelo” (Италия).
Включен е в двете енциклопедични издания на БАН: ”Кой,кой е в България”,„Кой, кой е в българската култура”, научното изследване на проф.Валентин Ангелов ”Българско еротично изкуство” и в каталога на една от най-старите аукционни къщи.
”IVEY–SELKIRK”(САЩ). Негови творби участват в два аукциона и изложби – ”МОДЕРНИЗЪМ”(2008 г.). Сред представените автори са Лотрек, Пикасо, Дали, Муха, Вламик, Сикейрос, Кети Колвиц, Армани, Русо, Леже, Миро, Кристо, Вазарел, Анди Уoрхол и др. Евстати Маринов е свил гнездо в хубавия дунавски град Русе , където живее и работи от две десетилетия.
Ваня МАРКОВА
галерия „Арт Маркони“

Оставете коментар