Акция “Безопасна игла”, съпътстващо събитие към фестивала “Процес – Пространство”, стартирало през 1995 година

Jun 26th, 2015 | От | Category: ИЗКУСТВО

P2680755

Мариета Голомехова и Кристиян Тома – българка и французин – заедно в живота и в творчеството си.                     фото: Маруся КОСТОВА


P2680767
Интересно хрумване на художниците от фестивала “Процес – Пространство” за експозиция в Етнографската къща на град Балчик.

P2680761

Сава Тихолов, нач.отдел “Протокол и връзки с обществеността” и Димитър Грозданов – на разговор за модернистичната заключителна изложба на фестивала “Процес – Пространство”.                                                             Фото: Маруся КОСТОВА

P2680766

 

Екипът на ИМ Балчик – в настроение на изложбата, за която също са допринесли. Фото: Маруся КОСТОВА

P2680725

 

P2680726

 

P2680727

 

P2680728

 

P2680730

 

P2680731

 

P2680732

 

P2680734

 

P2680733

 

P2680735

Оставете коментар