“Росна китка” в СКАТ София

Jun 18th, 2015 | От | Category: ИЗКУСТВО

pix6_1

Народен хор “Росна китка”, с ръководител Стойка Георгиева бе поканен специално за участие в телевизия СКАТ София. За дейността на хора се изказа общинския съветник Иванка Бързакова, а за Клуба на военноинвалидите и военнопострадалите – неговият председател Стойка Георгиева.

Фото: Венцислав ДИМИТРОВ

Оставете коментар