Приет бе отчетът на бюджета за първите три месеца на годината

Jun 16th, 2015 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

pix3_5

str1br14-2

Общинският съвет прие в края на месец май отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Балчик за първото тримесечие на настоящата година. В изложението си пред съветниците кметът Николай Ангелов съобщи, че Общината няма неразплатени задължения за периода. С най-голям дял в изпълнението на бюджета са приходите от данък върху недвижими имоти 41,6%, следвани от данъка върху превозните средства – 29,7%. От неданъчните приходи най-голям е делът от събиране на таксата за битови отпадъци – 491194 лева или 55,6%. Направените разходи възлизат на 4 020 190 лева.

/Б.Т./ 

Оставете коментар