Девета европейска среща – Кайнарджа

May 28th, 2015 | От | Category: ДРУГИ

pix8_1

Идеята за създаване на мрежа от места в Европа, където са подписани договори и конвенции на мира, идва от Асоциацията на Evoramonte Castle за приятелство и започва да се материализира през декември 2007 г. на Първата конференция за мир, проведена в историческото португалско село Evoramonte Castle , на коята основен говорител е проф. Diogo Freitas Амарал. Селото и конференцията са посетени от делегация на Асоциацията за приятелство „Hubertusburg Castle” Германия, където е подписан мирен договор, който слага край на Седемгодишната война.
Асоциацията „ Evoramonte Castle” за приятелство инициира контакти с държавни и частни организации в няколко европейски страни. През май 2009 г. се отбеляза и честването на 175 години от Evoramonte Convention, когато се провежда първата европейска среща, на която се решава да се пристъпи към създаването на мрежата и организационен комитет. Организации от Португалия, Испания, Холандия, Германия, България и Гърция присъстват на тази среща.
Втората среща се провежда през октомври 2009 г. в град Вагенинген в Холандия, където на 5 май 1945 г. е подписана германската капитулация през Втората световна война. На срещата са обсъдени и одобрени общите принципи и цели на Мрежата, както и характеристиките на нейните членове и установени очертанията на бъдещата асоциация.
На 28 май 2010 г., в Tower / Двореца на Evoramonte/, по време на Третата европейска среща, бе одобрен с обществен акт за асоцииране Европейската мрежа на местата на мира (ENPP), чието седалище стана в енорията Evoramonte. Делото ENPP беше подписано от публични и частни организации от Португалия, Германия, Холандия, Словакия, България и Турция. На срещата отново присъства проф Diogo Freitas Амарал, който проведе конференцията на делегациите.
През септември същата година, на Четвъртата среща в германския в град Wermsdorf (Leipzig), са избрани управителните органи за четирите години на 2010/2014, начело с г-н Едуардо Basso, представляващ Evoramonte Castle асоциация за приятелство, Португалия.
През 2010 г. в мрежата има на разположение свой официален уебсайт адрес www.placesofpeace.eu, марката “Места на мира” е регистрирана на името на Асоциацията в 27-те страни от Европейския съюз.
Петата европейска среща се проведе в словашкия град Тренчин, през септември 2011 г., под патронажа на председателя на самоуправлението на регион Тренчин. Делегации от Унгария и Полша присъства на заседанието на ENPP за първи път.
Места на мира са туристическият път на мирното наследство в Европа.
Шестата европейска среща се провежда през юни 2012 г. в хърватския град Задар, който междувременно се присъединява към мрежата, по покана на кмета на този град. На тази среща са обсъдени методологиите за създаване на местата на мира, а културният и исторически туризъм е проект, част от първоначалната идея на Мрежата и една от основните му цели.
На 7 и 8 юни 2013 г. се провежда в Wermsdorf, Германия, 7-ата среща на ENPP, която съвпада с честването на 250 години от Hubertusburg Peace (края на Седемгодишната война). На срещата са обсъдени и одобрени заявка за средства от ЕС за развитие на местата на мира Route. Лично присъстват на тази среща германските членове на Европейския парламент, г-н Херман Wrinkler и г-н Peter Jahr, European Institute за културен туризъм Eureka, базирана в Добрич, България и еврейската / палестинската общност “оазис на мира” (Neve Shalom / Wahat Ал Салам).
Европейската мрежа на Асоциацията „Места за мир” има членове от 9 държави: Германия (Hubertusburg Castle ,AltranstradtCastle), Холандия (Wageningen), Словакия (Trencinand, Унгария (Община Vasvar), Хърватия (община Задар), България (община София / Области Средец, „Иван Денкоглу” училище в София, Европейски институт за културен туризъм Eureka), Турция (Община Одрин / древен Andrianopolis), Португалия (Evoramonte Castle, Parish на Evoramonte и Община Estremoz) , Израел (еврейската / палестинската общност “Оазис на мира” – Neve Shalom / Wahat Ал Салам) и асоциираничленове от Испания и Полша. В момента градовете Калиш (Полша) и Ловеч (България) обмислят членството си да ENPP.
Осмата европейска среща –събрание на ENPP се провежда от 8 до 10 август 2014 г. в унгарския град Vasvar по покана на кмета на общината г-жа Tilda Ковач и съвпада с честването на 350 г. от подписването на мирният договор Vasvar от 10 август 1664, когато приключва Австро-турската война през 1663-1664 г.
Тази среща е посветена на растежа на Мрежата и на местното развитие на “Места на мира Route”. На запознаването с проекта присъстват почти всички негови членове, както и нови – кметове, които скоро ще бъдат в състояние да се присъединят към Мрежата : Mikulov (Чехия) и RadvannadDunajom (Словакия). На тази среща унгарското правителство е представено от Държавния секретар за развитие на селските райони, г-н V. ZsoltNemeth.
ENPP в Европейския институт за културни маршрути / Съвет на Европа
На 23 март председателят на ENPP, Eduardo Басо и координаторът на “Места на мира Route”, Аполония Rodrigues се срещат с директора на Европейския институт за културни маршрути (EICR), г-жа Penelope Denu, в седалището на Института в Люксембург. Тази среща идва след покана, направена от г-жа Penelope Denu, в която директорът на EICR посочва, че ENPP и неговите цели са “наистина, тясно свързани със Съвета на европейските ценности. ” В допълнение към редовния обмен на информация двете институции се договорят да работят за сертифициране на “Места на мира Route” от Съвета на Европа като „Културен маршрут в най-близко бъдеще”.
ENPP в 3-тия Световен форум на междукултурния диалог (Баку, Azerbeijan)
По покана на Министерството на културата и туризма и на правителството на Азербайджан Европейската мрежа на местата на мира (ENPP) участва в 3 Световен форум за междукултурен диалог, осъществен в град Баку на 18 и 19 май 2015 г. Партнират ЮНЕСКО, ООН- Алиансът на цивилизациите, Световната туристическа организация на ООН, Съветът на Европа и ISESCO. Мотото на „Baku Forum 2015” “Туризъм за мир” беше част от дневния ред на форума и ENPP също бе поканена да представи проекта “Места на мира – Туризъм – мирно наследство в Европа “. Участието в семинара на ENPP , организиран от Световната организация по туризъм към ООН, след като бе официално поканен, е международно признание на целите за европейско разгръщане на мрежата.
Сега ENPP ще бъде в Кайнарджа, Силистренска община, където ще се отбележи още едно европейско място на мира, където на 21 юли 1774 г. се подписва мирен договор между Русия и Турция, след петата поредна война между двете мощни империи, на българска територия.

Красен РУСЕВ
Европейски институт за културен туризъм „Еврика”

Оставете коментар