Подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2015 година – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

May 25th, 2015 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По традиция, за Деня на просветата 24 май, Община Балчик подпомага с финансови средства абитуриентите от социално – слаби семейства, както и паралелките на абитуриентите, за организиране на тържествата по повод завършване на средното образование. Общински съвет – Балчик реши:
1. Определя сумата 3300.00 лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално-слаби семейства за 2015 година (22 души по 150.00лв. на човек), както следва:
1.Габриела Валентинова Иванова – СОУ „Хр. Ботев” – 150лв.
2. Даниел Тодоров Михайлов – СОУ „Хр. Ботев” – 150 лв.
3. Велина Цветозарова Цветкова – СОУ „Хр. Ботев” – 150 лв.
4. Мая Петрова Георгиева – СОУ „Хр. Ботев” – 150 лв.
5. Росица Николаева Байчева -СОУ „Хр. Ботев” – 150 лв.
6.Галин Рахмат – Файаз Джахани – ОУ „Хр. Ботев”- 150 лв.
7.Корнелия Горянова Димова-СОУ „Хр. Ботев” – 150 лв.
8. Маринова Васкова Дечева – СОУ „Хр. Ботев” – 150 лв.
9.Пламена Радославова Тодорова – СОУ „Хр. Ботев” – 150 лв.
10.Димитричка Неделчева Димитрова – СОУ с. Оброчище -150 лв.
11.Зорница Георгиева Захариева – СОУ с. Оброчище – 150 лв.
12.Ивелин Митев Недялков – СОУ с. Оброчище – 150 лв.
13.Михаела Галинова Михайлова – СОУ с. Оброчище – 150 лв.
14.Йордан Станков Мирчев – СОУ с. Оброчище – 150 лв.
15.Христо Маринов Василев – СОУ с. Оброчище – 150 лв
16.Венцислав Илиев Емилов- СОУ с. Оброчище – 150 лв.
17.Даниела Иванова Христова – СОУ с. Оброчище – 150 лв
18.Добромира Александрова Петрова -СОУ с. Оброчище -150 лв.
19.Павлина Костадинова Захариева- СОУ с. Оброчище- 150лв
20.Айнур Бейнур Акиф – СОУ с. Оброчище -150лв.
21.Станимир Йорданов Костов – СОУ с. Оброчище – 150 лв.
22. Стелиян Костов Йорданов – СОУ с. Оброчище – 150 лв. Всичко:3300 лв.
2. Определя сумата 860.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2015 г. , както следва:
2.1. СОУ “Христо Ботев” гр. Балчик – ХІІ А – 27 уч. – 270 лева
2.2. СОУ “Христо Ботев” гр. Балчик – ХІІ Б – 15 уч. – 150 лева.
2.3. СОУ “Христо Ботев” гр. Балчик – ХІІ В – 20 уч. – 200 лева
2.4. СОУ “Христо Смирненски” – ХІІ А – 24 уч. – 240 лева с. Оброчище
Всичко: 4 бр.паралелки – 86 учен. – 860 лева
3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

____________________________________________________________________________

От 2008 година има традиция в Община Балчик да се награждават отличниците на випуска от средните училища на територията на общината като признание за високите успехи в учението и стимул за бъдещото развитие.Общински съвет – Балчик реши : 1. Определя сумата 1800 лева като разход за награди на абитуриентите – отличници за 2015 г. ( 12 души по 150.00 лв. на човек), както следва:
1. Диляна Милчева Димитрова – СОУ «Хр. Ботев» Балчик -150.00 лв.
2. Теодора Димитрова Димитрова – СОУ «Хр. Ботев» Балчик – 150.00 лв.
3. Дария Петрова Сивриева – СОУ «Хр. Ботев» Балчик -150.00 лв.
4. Мария Пламенова Кръстева – СОУ «Хр. Ботев» Балчик -150.00 лв.
5. Ивайло Байчев Байчев – СОУ «Хр. Ботев» Балчик – 150.00лв.
6. Цветелина Николаева Пеева – СОУ «Хр. Ботев» Балчик – 150.00 лв.
7. Ипек Талятова Ибрямова – СОУ «Хр. Ботев» Балчик – 150.00 лв.
8. Сандра Левоник Санджакян – СОУ «Хр. Ботев» Балчик -150.00 лв.
9. Надя Веселинова Вичева – СОУ «Хр. Ботев» Балчик -150.00 лв.
10. Георги Георгиев Йорданов – СОУ с.Оброчище – 150 лв. 11. Ивайло Георгиев Панчев – СОУ с.Оброчище -150.00 лв.
12. Антон Николов Николов – СОУ с.Оброчище -150.00 лв
Всичко: 1800.00 лв.

____________________________________________________________________________

Общината в нашия град вече повече от сто години по традиция осигурява почерпка на всички ученици по случай Празника на град Балчик – 24 май. По решение на училищните ръководства средствата се използват за концерти, тържества по класове или чествания на празника в училище.
Общински съвет – Балчик реши :
1. Определя сумата 3460.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2015 г., както следва:
1. СОУ “Хр. Ботев” – 474 уч. – 948 лв.
2. ОУ “Антим І” – 317 уч. – 634 лв.
3. ОУ “Кирил и Методий” – 284 уч. – 568 лв.
4. СОУ с. Оброчище – 323 уч. – 646 лв.
5. ОУ с. Сенокос – 121 уч. – 242 лв.
6. ОУ с. Соколово -108 уч. – 216 лв.
7. ПУИ „Акад. Т. Самодумов” -103 уч. – 206 лв. Всичко: 1730 ученици – 3460 лева
2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението. По утвърдена  дългогодишна традиция Общински съвет – Балчик награждава изявените през годината учители, определени от Педагогическите съвети на училищата за труда и приноса им в образователното дело на общината. Днес, на 24 май, изразяваме нашата голяма благодарност към всички учители – верни радетели за просвета и пазители на българското слово и духовност. Общински съвет – Балчик реши :

1. По повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието “Учител на годината-2015 в Община Балчик” и парична награда от по 100.00 лева на човек следните учители:
СОУ “Христо Ботев” Балчик
1. Таня Петева Давидкова – старши учител по биология гимназиален етап на СОУ „Христо Ботев”
2. Веселина Иванова Мирчева – учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален и гимназиален етап
3. Светла Ценкова Русева – старши възпитател в начален етап
ОУ “Антим І” Балчик
1. Светлана Василевна Иванова – старши учител по музика
2. Ана Неделчева Георгиева – старши учител, начален етап
ОУ “Св.св. Кирил и Методий”
1. Валентин Василев Шалтев – старши учител по Изобразително изкуство и Технологии, прогимназиален етап
2. Мери Диитрова Плугчиева – старши учител по математика, прогимназиален етап
СОУ “Хр. Смирненски” с. Оброчище
1. Севдалина Йорданова Димова – старши учител по музика, прогимназиален етап
2. Стоянка Дичева Христова – старши възпитател, начален етап
ОУ „Г. С. Раковски”с. Сенокос
1. Костадинка Христова Гавраилова – старши учител, начален етап
2. Илия Тодоров Димитров – учител по български език и литература и руски език, прогимназиален етап
ОУ „Васил Левски” с. Соколово
1. Димитрина Пенчева Лазарова – старши учител, начален етап
2. Величка Иванова Кирова – старши учител по български език и литература и руски език в прогимназиален етап
ПУИ “Акад. Тодор Самодумов” с. Кранево
1. Марина Иванова Маринова – учител по изобразително изкуство и по домашен бит и техника
Общински детски комплекс Балчик
1. Тинка Тодорова Сивриева – директор на Общински детски комплекс
Балчик Целодневни детски градини
1. Марияна Йонкова Караиванова – старши учител ЦДГ № 3 “Чайка” Балчик
2. Иванка Георгиева Бързакова – главен учител ОДЗ № 2 “Знаме на мира” Балчик
3. Маринка Великова Стефанова – старши учител ОДЗ № 2 “Знаме на мира” Балчик
4. Бонка Желязкова Лазарова – старши учител в ЦДГ “Първи юни” с. Оброчище
5. Ана Кръстева Минчева – директор на ЦДГ с. Пряспа
Учители – пенсионери
1.Жана Темелкова
2.Живка Нейчева
3.Атанас Янев
4.Люцкан Люцканов
5. Веселина Караиванова
6.Мария Кирякова

_____________________________________________________________________________

Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост е празник на всички ученици от българските училища. Нашите деца се изявяват в различни области на науката, изкуствата, спорта. Днес, на 24-ти май, предлагаме за награда учениците, които са постигнали най – високи успехи през годината в учебния процес и извънкласните дейности, в изкуствата и спорта и са предложени от педагогическите съвети на училищата Общински съвет – Балчик реши:
1. Награждава за високи постижения в учението, изкуствата и спорта и по повод 24 май 2015 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, с парична награда от по 100.00 лева/човек, и звание„Ученик на годината 2015”, следните ученици:
1. Ивайло Милчев Димитров – отличник на випуск 2015 в СОУ “Христо Ботев” Балчик, за висока активност в живота на училището и успешна дейност като председател на ученическия съвет.
2. Тодор Събев Тодоров – ученик от VІI клас, ОУ “Св.св. Кирил и Методий” Балчик, за отличен успех, високи постижения в спорта и извънкласните дейности.
3. Никола Николаев Колев – ученик от VІІІ клас, ОУ “Антим І” Балчик, за отличен успех и активно участие в живота на училището.
4. Неделина Галинова Гандева – ученичка от V клас, СОУ “Хр. Смирненски” с. Оброчище, отлично представяне в областния кръг на олимпиадите по БЕЛ и астрономия
5. Елица Дианова Василева – ученичка от V клас в ОУ „Г. С. Раковски” с. Сенокос – за отличен успех и изяви в училищните дейности.
6. Ебру Дженгиз Исмаил – ученичка от VІ клас в ОУ „Васил Левски” с. Соколово – за активност, старание и примерно етично поведение в училище .
7. Величка Милкова Вълчева – ученичка от VІІ клас от ПУИ „Акад. Тодор Самодумов” с. Кранево – за високи резултати в учебната и извънкласната дейност, изобразителното и приложно изкуство.

 

Оставете коментар