ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Feb 8th, 2011 | От | Category: Общински новини

Басейнова дирекция – Варна напомня, че срокът за регистрация на кладенците за стопански цели е 6 август т.г. До този момент в Басейнова дирекция-Варна са регистрирани общо 2 326 водовземни съоръжения за стопански цели. Едва за 20 от тях (6 за Варненска област, 2 – област Добрич, за Бургаска област – 9 и 3 за Шуменска), собствениците им са се възползвали от удължения срок и са подали нужните документи.
Регистрацията на кладенците за стопански цели се извършва чрез подаване на заявление.  Формулярът може да бъде изтеглен от интернет страницата на Басейнова дирекция – www.bsbd.org или да се получи от офисите: Варна, ул. „Ал. Дякович”33; Бургас, ул. „Филип Кутев” 13 и в Шумен, ул. „Кирил и Методий”  34. Заявленията се подават на място, но могат  да бъдат изпратени и с обратна разписка по пощата.
Към Заявлението е необходимо да се приложат: документ за собственост на имота, в който е разположено водовземното съоръжение; координати, дълбочина, конструкция, оборудване на съоръжението; декларация за годината на неговото изграждане; цел на използваната вода и документ за заплатена такса в размер 250 лв. (по банкова сметка на БДЧР-Варна в „SG ЕКСПРЕСБАНК”, гр. Варна: IBAN: BG02 TTBB 9400 3124 3173 88, BIC: TTBB BG)
Регистрация на кладенци за собствени нужди изтече през 2007 г. В Дирекцията са регистрирани над 55 000 кладенци.

За допълнителна информация:
тел. 052/ 687 462 и 687 431
e-mail: bdvarna@bsbd.org
www.bsbd.org

ПРЕСЦЕНТЪР на Басейнова дирекция – Варна

Коментарите са затворени.