Библиотечните специалисти от НЧ “П. Хилендарски -1870”, НЧ “В. Левски” и членовете на литературен клуб “Йордан Кръчмаров” празнуваха заедно

May 19th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

pix1_7

11 май е историческа дата в календара на българската култура- почитаме въздигането на Кирил и Методий като равноапостоли и велики християнски учители в България.
За щастие той се превърна и в професионален празник на тези, които служат на писменото слово, като го съхраняват и разпространяват с идеята то да пребъде. Българските библиотекари заслужават този ден на признание, защото да бъдеш библиотекар в България не е просто професия и препитание, а призвание, на което си отдаден. Това е кауза, на която служим неотклонно през годините, независимо от политически и икономически кризи, преходи.
Датата първоначално е отредена от Българската православна църква за честване на славянските първоучители – светите братя Кирил и Методий, а от 1851 г. тя се отбелязва и като празник на българската просвета. С промяната на календара честването се премества на 24 май – Денят на българската просвета, култура и на славянската писменост.
На 11 май Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” празнува своя патронен празник и цялата библиотечна гилдия се присъединява към отбелязването на празника на най-голямото светилище на българската книжнина -библиотеката, която съхранява най-старите и най-достойните образци на литературната ни съкровищница.
В националната, научните, читалищни, училищни, университетски и специални библиотеки сега у нас работят 7270 специалисти.
Днес славянската азбука вече е една от азбуките, на които Европейският съюз пише своята съвременна и бъдеща история. Мисията на библиотекаря е да запази това наследство за бъдещето, да съхрани българския дух и идентичност.
Колеги, приятели от литературен клуб „Йордан Кръчмаров” Балчик, благодаря Ви за отношението към библиотеките, за уважението към библиотекарите. Благодаря за съвместната работа и приятните часове, прекарани заедно- на банкет и на мероприятия.

Иванка ТОМОВА

Оставете коментар