Свободата на словото

Apr 29th, 2015 | От | Category: ДРУГИ

Протестна мрежа счита, че състоянието на медийния пазар в България е напълно неприемливо. Системните опити за намеса от страна на политици в определяне на медийното съдържание и политика както на обществените, така и на търговските медии, е белег на съвсем друг тип политически режими, нямащи нищо общо с демокрацията и ролята на медиите като „четвърта власт“.
Съзнаваме, че медиите по много въпроси трябва да се саморегулират, но и държавата следва, чрез своите възможности да гарантира свободата на изразяване, свободното и независимо развитие на българските медии и медиен пазар като:
1. Постави изисквания за пълна прозрачност на собствеността и контрола върху медиите и свързаните с комуникациите и медийното разпространение бизнеси до ниво физически лица;
2. Постави ефективни законови и регулаторни прегради пред застрашаващата плурализма концентрация на медийната собственост;
3. Регулира и „вертикалната свързаност“ между собственици на рекламни, пиар, социологически и др. комуникационни агенции, медия шопове, мултиплекси, разпространителски фирми, пипълметрични компании, продуцентски къщи и лица със собственост или контрол върху медии;
4. Осъществи ефективен контрол върху проведените конкурси за мултиплекси, изпълнението на регулаторните актове в сферата на електронните медии, финансирането на медиите с публичен ресурс, спазването на трудовото и данъчно законодателство, Закона за авторското и сродните му права и др.;
5. Предостави дейността и управлението на комуникационните бюджети по европейски и други комуникационни програми ползващи обществен ресурс на независим орган, който да осъществява конкурсите и тяхното разпределение при ясни критерии за целеполагане, прозрачност и ефективност на изразходването им;
6. Създаде публичен регистър на собствениците на медии, комуникационни агенции, мултиплекси, разпространителски фирми, пипълметрични компании, медия шопове, в които да бъдат оповестени не само собствеността до физическо лице, но и източниците на финансиране, годишните отчети и др. ПМ смята, че решаването на тези задачи ще допринесе за хармоничното развитие на медийния, комуникационния, разпространителския и рекламния пазар и обезпечаването на прозрачност на дейността, което ще доведе до това, България не само да промени в позитивна посока мястото, на което се намира в международните класации, но и ще защити ефективно правата и интересите на българските граждани и развитието на едно демократично и правово общество.
Наред с това, премахването на всякакви нерегламентирани връзки, форми на влияние, злоупотреба и задкулисие в отношенията политика – бизнес – медии, е неизменна част от операция „Чисти ръце“, не под формата на популистки декларации, а като реални и измерими действия!

Petel.bg

Оставете коментар