20 % от населението на област Добрич живее под прага на бедност

Apr 29th, 2015 | От | Category: ПОЗИЦИИ

До месец май 2015 г. на територията на област Добрич се провежда изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“. Анкетьорите от Териториално статистическо бюро – Добрич ще посетят 186 обикновени домакинства, избрани на случаен принцип от град Добрич и още 20 населени места в областта, като получените данни ще се използват единствено за статистически цели.
Данни от наблюдението „Статистика на доходите и условията на живот“ сочат, че през 2013 г. линията на бедност общо в област Добрич e 289 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 37 700 лица, или 20.2% от населението на областта. Относителният дял на бедност при мъжете в област Добрич е 21.9%, а при жените – 18.9%. В седем области – Габрово, Добрич, Разград, Силистра, София, Търговище и Шумен, относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените.
В страната линията на бедност през 2013 г. e 285.92 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на бедност са били 1 527.5 хил. лица, или 21.0% от населението на страната.
През 2013 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Пазарджик и Кърджали – съответно 185 и 189 лв., а най-високата – в област София – 448 лв., следвана от област Перник. Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен – 31.6%, Видин – 31.2%, и Пазарджик 30.8%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Смолян – 14.1%, Кюстендил – 14.6%, и Разград – 14.7%.
Станислава КРЪСТЕВА

Оставете коментар