Оценка на извършеното

Apr 25th, 2015 | От | Category: Общински новини

str1br14-2

Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ посочи Община Балчик в Списък с добри практики по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.” Ведомството визира изпълнението на проектите “Защита на морския бряг на гр.Балчик от абразия и ерозия” и “Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Балчик”. Чрез тези проекти бе извършен ремонт на част от крайбрежната алея и две буни, както и бяха санирани 17 училища и детски градини на територията на Община Балчик. В момента се провежда оценка на въздействието на интервенциите по Оперативната програма „Регионално развитие 2007 – 2013 година”.

Сава Тихолов, Началник отдел “Култура, протокол и връзки с обществеността”, Община Балчик

Оставете коментар