ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Apr 25th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

str1br14-2

Предмет на поръчката: “Определяне на лицензиран оператор, за изпълнение на услуга “Отпечатване и предоставяне на ваучери за управление на социални разходи (ваучери за храна) в натура на работниците и служителите на Община Балчик за 2015 г.”

Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 23.04.2015 г.
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик
Настоящата публична покана е публикувана под номер 9040743 сайта на АОП.
За въпроси и допълнителна информация: Милен Йорданов, тел. 0579 71036

Оставете коментар