УС на кооперация “Черно море – Балчик” свиква Общо годишно отчетно събрание

Apr 17th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

УС на кооперация “Черно море – Балчик” свиква Общо годишно отчетно събрание на 25 април 2015 г. /събота/ от 8.00 ч. в залата на читалище “Васил Левски 1959” град Балчик, при следния Дневен ред:
1.Освобождаване на член-кооператори, приемане на член – кооператори.
2.Отчет на УС.
3.Отчет на КС.
4.Одиторски доклад.
5.Приемане на разчет за стопанската 2014/2015 г. и избор на одитор.
Съгласно Закона за кооперациите /чл.17, ал.2/, ако не се явят необходимият брой членове, събранието ще се проведе в същия ден /25 април 2015 г./, на същото място /залата на читалище “Васил Левски – 1959″/ от 9.00 ч., при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Оставете коментар