ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Apr 17th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

Публична покана за представяне на оферти
Предмет на поръчката:
“Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Балчик” Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 23.04.2015 г.
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. “21-ви септември” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова мл. експерт Община Балчик, тел. 0579/ 7-10-46.
Настоящата публична покана е публикувана под номер 9040725 сайта на АОП.
За въпроси и допълнителна информация:
Милен Йорданов – ст. юрисконсулт – 0579 71036

Оставете коментар