С две събития започна туристическият сезон в “Двореца” – Балчик

Apr 16th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА
Туристическият сезон в "Двореца" - Балчик

Туристическият сезон в “Двореца” – Балчик

Откриване на артгалерия „Тунела” и реставрирания параклис „Успение Богородично”, по случай началото на туристическия сезон.    Фото: /Б.Т./

Началото на туристическия сезон се предшества от две събития Откриване на реставрирания параклис „Успение Богородично” и Арт-галерията „Тунела”, на които присъстваха зам.-министърът на МК Бони Петрунова, арх.Димитрийка Добрева- Ангелова гл.директор на дирекция „Опазване на културно-историческото наследство”, Жени Михайлова директор на ДКИ КЦ „Двореца” Балчик, гл.ас Яким Дейков, реставраторът Павлин Пенев и журналистите от Добрички регион.
Ето какво предоставиха като медийна информация Жени Михайлова директор на ДКИ КЦ „Двореца”- Балчик и Евгений Георгиев, PR на “Двореца”- Балчик:
1.Реставриран параклис “Успение Богородично”, част от дворцовия групов архитектурен комплекс, деклариран със заповед на Министър на културата като паметник на културата с национално значение и съгласно Закона за културното наследство притежава статут на недвижима културна ценност.
Цялостна реставрация на параклиса е направена след близо 50 години. Параклисът е построен през периода 1929 -1930 г., като представлява копие на църквата “Св. Джеймс” от ХV в., намираща се в северната част на остров Кипър, в селцето Трикомо. Стенописите в църквата са дело на Анастасе Демиан (1899 – 1977), като в началото е работил и румънецът Димитриу Браески (1886-1946). По-късно се включва Таше Папатриандафил (1903 – 1951).
Преди започване на консервацията, големи площи от мазилките са увредени от влага, както по стените, така и по основите. Нарушена кохезия, а в повечето случаи е нарушена и връзката с градежа. Повече от 30 % от живописния слой е изцяло изгубен. Реставрацията започва през есента на 2013 г.
Първият етап на реставрацията представлява възстановяване на стените, укрепване на структурата на мазилката и възстановяване връзката на разслоените слоеве на мазилката с градежа. Той приключва до края на месец ноември 2013 година.
Вторият етап е реставрация на стенописите и увредените зони от живописта, причинени от влага.
Първият проект е на стойност 19 000 лв. Вторият проект е на стойност 18 000 лв.
Консерватор е гл. ас. д-р Яким Николов Дейков, а реставратор Павлин Пенев от Добрич.
1.1 Откриване на Арт -галерия “Тунела” с експозицията “Стъклопластики и живопис” и Културно – информационен център.
Арт галерията е част от проект “Трансгранично градинско изкуство на Черноморското крайбрежие”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013.
В рамките на 100 дни беше извършена реставрация и модернизиране чрез специфично осветление и техническо оборудване на галерии “Тихото гнездо” и “Тунела”.

За изграждането на художествената галерия във вила “ Тихото гнездо” беше подготвена нова форма за експониране и интерпретация на художествени произведения, експозиционни сбирки и обособяването на фондохранилище:
– ефектно осветление на залите и прилежащите площи;
– ремонт на залите;
– обогатяване на експозиционната сбирка в залата;
– витрини, стативи и постаменти.
За създаването и организирането на Културно- информационен център в Архитектурно-парков комплекс “Двореца” бяха доставени необходимите технически средства и консумативи.
Очакваният общ брой посетители, гости, туристи, ученици, студенти, участници в международни и национални форуми, фестивали, пленери, концерти, които ще се възползват от подобренията в новите зали, са 200 000 (средногодишно).
Общата стойност на Арт-галерия “Тунела” и Културно-информационен център е 92 000 лв.
Изпълнител на проекта след възложена обществена поръчка е „ДаДа Проджект студио”.
2. Културната програма на Държавен Културен Институт
“Културен център “Двореца” за 2015 г. включва:
2.1 Изложби 20
2.2 Театрални постановки 10
2.3 Международни фестивали 5
2.4 Специални събития – 50

 

/Б.Т./

Оставете коментар