Обяви за 26 март – 1 април

Mar 26th, 2015 | От | Category: обяви

antique pen 2

 

Купувам

*Фир­ма из­ку­пу­ва не­о­г­ра­ни­че­но ко­ли­че­с­т­во зе­ме­дел­с­ка зе­мя в об­щи­ни: Бал­чик, Ка­вар­на, Ша­б­ла и Г. То­ше­во.

Тел: 0885 83 83 54, 0579 7 70 11       /45-41/

*Ку­пу­вам зе­ме­дел­с­ки зе­ми в  Бал­чи­ш­ки, Ка­вар­нен­с­ки, Ген. То­ше­в­с­ки, До­б­ри­ч­ки, Тер­вел­с­ки, Ту­т­ра­кан­с­ки, Си­ли­с­т­рен­с­ки и Вар­нен­с­ки ре­ги­о­ни. Тел: 0878 462784, 0886462784 /8-4/

*Из­ку­пу­вам зе­ме­дел­с­ка зе­мя, мал­ки и го­ле­ми пар­це­ли, във вси­ч­ки ра­йо­ни на До­б­ру­джа, Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия. Из­го­д­ни це­ни. Тел: 0887 240 569 От 9.00 до 18.00 ча­са. /5-2/

Продавам

*Продавам апартамент в центъра на Балчик, 92 кв., тухлен.

Тел: 0895 55 40 40 /4-1/

* Продавам гарсониера, 8 етаж над “Форум”. Цена по споразумение.

Тел:0885868729     /4-2/

* Продавам двустаен апартамент, 70 кв.м., ет.4,

на ул.”Л.Каравелов” в Балчик. Тел. за контакти 0886 46 12 15  /10-5/

*Продавам газов бойлер; газова отоплителна печка; проточен ел. бойлер.

Тел: 0886 461 215  /4-3/

*Про­да­вам Опел Ве­к­т­ра, 1,8i, 115 к.с., га­зов ин­же­к­цио, 1996 г. 220 835 км., ме­та­лик, на­пъл­но оп­с­лу­жен, ре­мъ­ци, све­щи, ма­с­ла, фил­т­ри; пре­д­ни въз­ду­ш­ни въз­г­ла­в­ни­ци, цен­т­рал­но за­к­лю­ч­ва­не, ха­ло­ген­ни фа­ро­ве за мъ­г­ла, зим­ни гу­ми. Це­на: 3300 лв. Тел:0899 929 600 /10-9/

*Продавам: 1. В с. Соколово къща, с прилежаща площ 1718 кв. м. 2. Градинска площ в с. Соколово, без постройка, 1500 кв. м. Двата парцела са съседни. Цена по споразумение. Тел: 052/ 34 19 81; 0899 42 33 28  /4-4/

*Про­да­вам из­го­д­но пар­цел 640 кв.м в ре­гу­ла­ция, на ул. “Ст. пла­ни­на” до по­жар­на­та и ле­ти­ще Бал­чик с ли­це на ас­фал­тов път. Стара цена 25 000 лв.,

Нова цена 20 000 лв. Тел: 0889 614 762 /20-10/

*Продавам голям ап. в ж.к Балик – 4 ет.

Тел: 0898 440 709

Други

*Изгубено куче около Пени маркет, кафяво с каишка. Тел:0878 796 174

*Бензиностанция “До-джико Комерс” (до АПК-Балчик) търси персонал.

Тел: 0878 34 08 52  /4-1/

*Рускиня с английска филология търси работа. Тел: 0897 465 260 /10-7/

*Търся добър човек, който да вземе в своята къща младо и благородно куче. Има ветеринарни документи. Тел: 0886 079 261 Л. Токарева /10-6/

* Давам на безвъзмедна обработка (безплатна) два парцела от 1718 кв. м. и 1500 кв. м в с. Соколово

Тел: 052/ 34 19 81; 0899 42 33 28 /4-4/

* Давам обзаведен самостоятелен етаж от къща до морето, целогодишно. Тел: 0988 36 80 70 /3-3/

* Про­да­вам ста­ри ци­г­ли, 300 бр. по 0,50  лв.

Тел: 0886316264 / 10-5/

* Ремонт на вили

Тел: 0895 037550  /30-19/

* Ква­ли­фици­ра­ни уро­ци – вси­ч­ки ни­ва и въз­ра­с­ти, по не­м­с­ки език. Ма­рия Го­с­по­ди­но­ва Ди­ми­т­ро­ва (не­м­с­ка фи­ло­ло­гия)

Тел: 0885 72 57 12 /10-8/

Коментарите са затворени.