Търг за отдаване под наем за 5 години на плажа “Вили Чайка”

Mar 4th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Вили Чайка” в гр. Балчик.

Начална тръжна цена: 2 494 лв., без ДДС, за срок от 5 години. Депозит – 1 247 лв. Цена на тръжната документация – 500 лв., който може да се получи в стая 223 на МРРБ.

Търгът ще се проведе на 16 март 2015 г. от 10:00 ч. в сградата на МРРБ.

Пълната информация за търга е публикувана в интернет страницата на МРРБ – www.mrrb.government.bg.

 

Коментарите са затворени.