ЗАПОВЕД № 206

Feb 19th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик (приета с решение № 328/25.01.2002 г.), чл. 24, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (приета с решение № 266/20.12.1012 г., изм. и доп. с решение № 450/31.10.2013 г. на ОбС – Балчик), във връзка с празниците ПЪРВИ МАРТ и ОСМИ МАРТ, О П Р Е Д Е Л Я М:
1 Площи за търговия на открито с цветя и мартеници за периода от 19.02.2015 г. до 10.03.2015 г., както следва:
1. Пл.”Рибарски” – до тото пункта; 2. Център – спирка пл.”21-ви септември”; 3. Пред мебелна къща “Круни”; 4. Пл.”Възраждане” – до автобусната спирка; 5. Кв.”Балик”- общински пазар; 6. Кв.”Балик” – пред сладкарница “Шоколино”; 7. Кв.”Балик” – пред супермаркет “Аквилон”; 8. Кв.”Балик” – пред търговски комплекс “Форум”; 9. Кв.”Левски” – до таксиметровата стоянка; 10. Кв.”Левски” – пред супермаркет “Фреш”
2. Такса за ползване на местата в горепосочения период не се заплаща.
3. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров – зам.- кмет на Община Балчик.
Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината и се сведе до знанието на РУП – Балчик за сведение и на Общинско предприятие БКС за сведение и изпълнение.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ, Кмет на Община Балчик

Коментарите са затворени.