В РЕГИОНА

Архитектурно-парковият комплекс “Двореца” е сред 100-те национални туристически обекта

мар 26th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Директорът на ДЦ ДКИ “Двореца” – Балчик – Жени Михайлова получава подаръци от кмета на Община Балчик Николай Ангелов, от главния редактор на в-к “Балчишки телеграф” – Маруся Костова и от Веселин Димитров, който от името на колегите и връчи разкошен букет.     Фото: А. КОСТОВА Кой не знае ве­че за „Дво­ре­ца”, след ка­то се про­чу […]Една полезна за следващите поколения книга: “Пети Дивизион” от Димитър Ялъмов

мар 26th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Почетният гражданин на град Балчик Мирко Мирков, дългогодишен приятел и колега, писателят Димитър Ялъмов и неговата първа учителка Керанка Генчева.                      Фото: Маруся КОСТОВА На 23 март 2015 г. гра­ж­да­ни­те на Бал­чик, до­ш­ли на пре­д­с­та­вя­не­то на кни­га­та на кап.II ранг /оз/ инж.Ди­ми­тър Ялъ­мов „Пе­ти ди­ви­зи­он”, бя­ха из­не­на­да­ни от то­ва спе­ци­ал­но по своя ха­ра­к­тер  про­из­ве­де­ние.  В не­го […]5 години – Ученически парламент към ОДК Балчик

мар 26th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Участници в тържественото заседание на Ученическия парламент към ОДК – Балчик на 21 март 2015 г. Фото: М. КОСТОВАСЪОБЩЕНИЕ

мар 26th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, обяви

На основание чл.24а , ал.5 и ал.6 от Закона за автомобилните превози (посл.изм. и доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г.), общинските съвети, от 2011година, определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по тарифа, валидна за територията на съответната община и я актуализират най-малко веднъж годишно. Към момента, […]Поредна победа на отбора на “Черноморец”!

мар 26th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, СПОРТ

В слънчевия неделен следобед, пред погледите на близо 1000 жители на морския град Балчик, отборът на „Черноморец” отново постигна категорична победа. Този път – срещу “Кубрат”. Вихреното начало на домакините се увенча с бърз гол още в 14-та минута. Още 5-6 минути пред вратата на гостите имаше много напрежение. Севдалин Стайков нацели гредата. След това, […]Про­ле­тен по­з­д­рав

мар 18th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Как е ми­ло, как е дра­го, че на про­лет ве­че за­ми­ри­с­ва. Слън­це­то ще се за­с­мее, по­ле­то ро­д­но ще за­зе­ле­нее, а сла­д­ко­пой­на­та чу­чу­ли­га ра­до­с­т­но ще ни за­пее. В ки­т­ни­те гра­ди­ни вси­ч­ко ще е цвят цве­ти­ло, зюм­бю­ли­те си­ни ще пръ­с­кат про­ле­тен свеж аро­мат, а по при­пе­ци­те то­п­ли ще бли­ка здра­вец, ма­щер­ка, иг­ли­ка. При­ро­да­та ще раз­цъ­ф­не в про­ле­т­на […]ГА­ЛЕ­РИЯ „АРТ МАР­КО­НИ“ с. Кранево

мар 18th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

ГА­ЛЕ­РИЯ „АРТ МАР­КО­НИ“ с. Кранево 19 март – 8 април: из­ло­ж­ба ак­ва­рел „Аdagio и Аllegro за Аqua color“ на Кле­мен­ти­на Ман­че­ва и Иван До­дов Ви­дях ак­ва­рел­ни ри­сун­ки на Кле­мен­ти­на Ман­че­ва пре­ди го­ди­на и тол­ко­ва се впе­ча­т­лих, че се свър­зах с нея и я по­ка­них да ги пре­д­с­та­ви и в га­ле­рия „Арт Мар­ко­ни“. В твор­че­с­ки­те й […]