В РЕГИОНА

За кладенеца в Балчишкия дворец

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

То­зи кла­де­нец,фа­со­ни­ран,ка­то тран­сил­ван­с­ки-ун­гар­с­ки от Ма­рия,е бил ня­ко­га све­щен за ста­ри­те бал­чи­к­лии и из­ве­с­тен ка­то Гю­мюш ге­ран-Сре­бър­ния кла­де­нец или Го­ля­мо­то ая­з­мо. Око­ло не­го е ста­вал най-ста­рия сбор на Бал­чик,в Де­ня на Све­та Ми­на-17 ав­густ, още от тур­с­ко вре­ме…По­к­ло­не­ни­е­то мо­же да се въз­с­та­но­ви.Тук ,Сла­ва Бо­гу,е за­па­зе­на най-цен­на­та ико­на на Де­ва­та и мла­де­не­ца,тво­ре­на в стил ма­йо­ли­ка … Александър […]Млада лекарка от Добрич използва нов метод за лечение на Болестта на викингите

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

  Мла­да­та ле­кар­ка от До­б­рич Би­ля­на Бо­жа­ни­на е  спе­ци­а­лист-ор­то­пед тра­в­ма­то­лог. Спе­ци­а­ли­зи­ра­ла е ор­то­пе­дия об­що пет го­ди­ни в Ок­ръ­ж­на бол­ни­ца „ Св.Ан­на”, ве­д­на­га, след  за­вър­ш­ва­не­то на Ме­ди­цин­с­кия уни­вер­си­тет във Вар­на. Ра­бо­ти в ме­ди­цин­с­ки цен­тър „Са­ни­та” във Вар­на. Д-р Бо­жа­ни­на е вто­ро по­ко­ле­ние ле­кар. На въ­п­ро­са за­що е ре­ши­ла да се за­ни­ма­ва с ме­ди­ци­на обя­с­ня­ва „За­що­то ре­ших, че […]Годишно отчетно-изборно събрание на клуб “Хинап” Балчик

Mar 15th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

Хор “Неспокойни вълни” с ръководител Невелина Николова към клуб “Хинап”                                       Фото: Ани ПЪРВАНОВА Членовете на клуб „Хинап” винаги чакат това събрание като среща, на която веднъж в годината имат възможността да се срещнат, да направят равносметка […]3 март 2016 г. в Балчик

Mar 15th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

Рецитатори от ОУ “Антим I” Балчик на тържеството в центъра на града, пред Паметника на падналите за отечеството воини. Фото: Румяна ПЕТРОВАПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Mar 15th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 01.03.2016 г. в гр. Драгоман стартира „Национална изложба с комикси“, която е част от Националната кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“ на СОНИК СТАРТ. Цели на кампанията са: •Създаване на повече възможности за утвърждаване на позитивния модел на възпитание както в семейството, така и в обществото,като цяло; •Промяна […]Изложба “Рисунка за мама” в Художествената галерия

Mar 15th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

Откриване на изложба “ Рисунка за мама”, организирана от ИМ Балчик  и Инър Уил клуб Балчик. Фото: Николина ИВАНОВА Изкуството е вечно. Изкуството е живо. То е в детските сърца. Разкриват те с любов голяма обичта към мама. Това написах в книгата за впечатления в Художествената галерия на град Балчик по повод изложбата – конкурс […]Общински детски комплекс – Балчик организира XXI ОБЩИНСКИ КОНКУРС “Моята България”, Посветен на 1335 г. от създаването на България и 140 години от Априлското въстание

Mar 15th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

Конкурсът „Моята България” има за цел да стимулира развитието на детското творчество и въображение, да даде възможност на участниците да покажат своите дарования в избраната от тях област на изкуството. РЕГЛАМЕНТ І. Възраст на участниците Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18 години, разпределени в 4 възрастови групи: І […]