leadimage

    ВАЖНА

    Първият фестивал на цацата в с. Кранево

    В програмата на Първия фестивал на цацата в с.Кранево от 10 до 12 юни 2016 г. имаше включени разнообразни състезания и демонстрации, работилници, поляна за игри, спорт, музика, лятно кино, кулинарни шоу програми, плажни забавления, мото и акробатични демонстрации и много други, в които посетителите се включиха с интерес и желание. Проведе се атрактивен конкурс […]

В РЕГИОНА

featuredimage Полицейски новини

Разкрити кражби След проведени незабавни оперативно издирвателни мероприятия от служители на РУ МВР Балчик са установени извършителите на множество кражби на ...

featuredimage Регатата “Добруджа Къп Посейдон – Балчик”

Според общите побратимени планове на морските клубове в Констанца и Балчик регатата със сложно и дълго, но все пак запомнящо ...

featuredimage Сбор в с. Църква

Сбор на 9 юни 2016 г.в с.Църква, където празникът се почувства особено тържествено с участието на най-малките от Детската танцова ...

Конкурс за избор на ръководител и психолог в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността

Oбщина Балчик в качеството си  на бенефициент по проект „Подкрепа за независим живот”, ДБПФ BG05M9OP001-2.002-0244-C01 от 04.05.2016 г., изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” ще проведе конкурс за избор на  ръководител и психолог в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна […]

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Обект на поръчката: Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проекти на Община Балчик по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020   с две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проект на Община Балчик BG05M9OP001-1.002-0098 “Подобряване достъпа до заетост в община Балчик”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие […]

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА Обект на поръчката: Доставка и монтаж на оборудване за проекти на Община Балчик, изпълнявани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка и монтаж на техническо оборудване, необходимо за дейността на младежкия медиатор по проект “Подобряване достъпа до заетост в Община Балчик” […]

Простота, непринуденост и дълбока сърдечност

Това пролича веднага при откриването на Международния фестивал на поезията “Славянска прегръдка” на 22 май т. г. в гр. Варна, с председател нашата землячка- поетесата Елка Няголова. Някак естествено се получи, което ме смая най-много: нейното непринудено отношение към всички, излъчващо омиротворена пълнота и доброта. Елка бе готова да оползотвори, в името на поезията и […]